fbpx

Företagsvärdering på utländska företag

Att expandera internationellt är en väg för många företag att öka den egna tillväxten. Det kan ske dels i egen regi genom att man startar dotterbolag, dels genom förvärv av andra bolag. Står man inför ett köp av ett utländskt företag behöver en värdering göras av målbolaget. Allt som krävs för att kunna göra en värdering på utländskt företag, oavsett var i världen bolaget är baserat, är senaste resultat- och balansräkning

Här kan du få hjälp att göra en indikativ värdering på utländska företag