fbpx

Bisdata Värderingsrapport

Bisdata Värderingsrapport är en komplett företagsvärdering på 28 sidor. Syftet med rapporten är att ge en lättöverskådlig, oberoende bedömning av värdet på ett bolag...

Läs mer

Bisdata Specialvärdering

Bisdata specialvärdering är en manuell värdering där vi gör anpassningar baserat på dina egna önskemål. Om du t ex står inför en försäljning av ditt företag och vill ...

Läs mer

Bisdata Branschrapport

Bisdata Branschrapport finns tillgänglig i ungefär 300 st olika branscher. Rapporten innehåller information om alla företag inom en ...

Läs mer

Bisdata Konkurrentrapport med digital bevakning

Bisdata Konkurrentrapport är en konkurrentjämförelse på 16 sidor. Syftet med rapporten är att ge en lättöverskådlig benchmarking av max 5 olika bolag. Rapporten passar bäst ...

Läs mer

Bisdata VärdeskapandeAnalys

Bisdata VärdeskapandeAnalys är en rapport med syfte att ge vägledning för att öka värdet på bolaget inför t ex en försäljning. Att göra rätt vägval kan betyda många miljoner i värdeökning ...

Läs mer

Värderingsdiplom och Värderingscertifikat

De företag som har erhållit värdering VVV, VV alternativt V+ kan beställa Certifikat för tryck och webb. Dessa företag är högt värderade jämfört med andra företag inom samma branch och...

Läs mer

Bisdata Kommunranking

Bisdata Kommunranking innehåller bokslutsuppgifter och nyckeltal på det egna företaget och 9 olika listor med de 100 bäst presterande företagen inom den egna kommunen. Dessutom ...

Läs mer

Företagspresentation på starkabolag.se

Presentera och profilera ditt företag bland Sveriges starkaste företag på starkabolag.se. En företagspresentation bidrar till att ni sticker ut bland Sveriges starkaste företag.

Läs mer

Bisdata Värderingsmodell

Våra olika värderingsmodeller har utvecklats av vår chefsanalytiker Tomas Hjelström. Tomas är Ekonomie Doktor och även verksam vid handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer

Företagsvärdering på utländska företag

Att expandera internationellt är en väg för många företag att öka den egna tillväxten. Står man inför ett köp av ett utländskt företag behöver en värdering göras av målbolaget.

Läs mer
 • Valuation Företagsvärdering
 • Valuation Branschrapport
 • Valuation VärdeskapandeAnalys
 • Valuation Konkurrentrapport
 • Värderingsdiplom och certifikat
 • Valuation Kommunranking
 • -----
 • Se och beställ demoversioner
 • Användningsområden
 • Värderingsmodeller
 • Internationella värderingar
 • Köpa- och sälja företag