fbpx

Frågor och svar

 • På vilka sätt kan jag beställa en företagsvärdering från Bisdata?

   En företagsvärdering kan beställas antingen genom att ringa oss direkt på 08-545 782 00 eller maila oss på info@bisdata.se Det går även bra att beställa en värdering på startsidan på www.bisdata.se eller på www.guldbolag.se där du enkelt kan söka fram det bolag du vill värdera innan du beställer.

 • Vilken information behöver jag för att kunna göra en beställning?

   Allt du behöver för att kunna beställa en företagsvärdering är företagsnamn och/eller organisationsnummer. Sök gärna fram rätt företag på www.guldbolag.se.

 • Vilka företag kan jag värdera?

   Alla svenska aktiebolag och koncerner (omkring 350 000 företag), kan värderas.

 • Får någon annan reda på att jag har värderat ett specifikt företag?

   Nej, alla våra företagsvärderingar bygger på offentlig bokslutsinformation från Bolagsverket. Bisdata I Sverige AB tillämpar därutöver självklart sekretess och tystnadsplikt avseende både beställda företagsvärderingar och kunduppgifter. Sekretessen omfattar alla uppgifter som lämnas av kunden oavsett om uppgiften är muntlig, skriftlig eller elektronisk.

 • När får jag min beställning?

   Beställningar levereras normalt inom 3-5 arbetsdagar. För snabbare leverans erbjuder vi sk expressleveranser vilket oftast innebär att värderingen kan levereras redan samma dag. Kontakta oss direkt på 08-545 782 00 så hjälper vi dig.

 • Vilken information innehåller rapporten förutom värdet i kronor på det aktuella bolaget?

   Värderingsrapporten är på 24 sidor och innehåller förutom det värderade beloppet även stapeldiagram över företagets utveckling och jämförelser med aktuell bransch och storleksklass. Utöver detta får man även resultat- och balansräkning, nyckeltal, kassaflödesanalys 5 år tillbaka i tiden. Rapporten är pedagogiskt utformad och innehåller även förklaringar och definitioner.

 • Jag har glömt mitt användarnamn eller lösenord, vad gör jag?

   Skicka e-post till info@bisdata.se, ange ditt kundnummer och användarnamn. Ett nytt lösenord skickas ut per mail.

 • Hur hanterar Bisdata GDPR?

   GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddsförordning från EU som kommer bli en lag i alla EU:s medlemsländer från 25 maj 2018. GDPR kommer ersätta den nuvarande lagen Personuppgiftslagen (PUL). HÄR har vi sammanställt viktig information för dig att veta angående GDPR vid användning av Bisdatas tjänster.