fbpx

Bisdata Specialvärdering

Bisdata specialvärdering är en manuell värdering där vi gör anpassningar baserat på dina egna önskemål. Om du t ex står inför en försäljning av ditt företag och vill använda den senaste tillgängliga informationen som inte är offentlig, kan vi t ex lägga till senaste månads- eller kvartalsbokslutet i värderingen. I våra beräkningar kan vi också t ex lägga med dina egna prognoser gällande företagets framtida utveckling. Vi kan även göra andra justeringar för att värderingen ska spegla aktuella förutsättningar så bra som möjligt.

En specialvärdering omfattar ett bolag och innehåller bl a följande:

 • Värdet på bolaget i SEK, P/E-tal och i förhållande till eget kapital
 • Känslighetsanalys om bolaget ökar/minskar 20%
 • Intressanta grafer över bolagets utveckling
 • Jämförelser med liknande företag inom branschen
 • Resultat-, balansräkning och nyckeltal från senaste 5 åren


  Bisdata Specialvärdering
  Ja tack, kontakta mig för mer information

  Ange det företag produkten gäller:  Mina uppgifter (produkten skickas till):