fbpx

Värderingsdiplom och Värderingscertifikat

De företag som har erhållit värderating VVV, VV alternativt V+ kan via Guldbolag.se beställa tryckta och digitala ceritfikat. Dessa företag är starkt presterande och högt värderade jämfört med andra företag i din bransch. För att ytterligare tydliggöra bilden av ett företags styrka och prestation har vi valt att gruppera in de bästa företagen i två klasser: Sveriges starkaste företag (VVV) samt Sveriges Guldbolag (VV, V+). Värderingsratingen sätts utifrån:

 • Finansiell styrka
 • Lönsamhet
 • Tillväxt
 • Värdering

Certifikatet levereras både i tryckt och digitalt format. Med den html-kod som erhålls kan certifikatet sedan visas på företagets egna hemsida. Läs mer om tryckta och digitala certifikat här. Pris: 4 995 kr ex moms

De företag som har erhållit värdering VVV, VV alternativt V+ kan beställa Certifikat för tryck och webb. Dessa företag är högt värderade jämfört med andra företag inom samma branch och storleksklass och kan användas som ett stöd i din marknadsföring. Det visar att ditt företag är bra att göra affärer med.

Certifikatet leveras både i tryckt och digitalt format. Med den html-kod som erhålls kan Certifikatet sedan visas på företagets hemsida.

Läs mer om tryckta och digitala certifikat här


  Värderingsdiplom och Värderingscertifikat
  Pris: fr 4 995 SEK/st ex moms

  Ange det företag produkten gäller:  Mina uppgifter (produkten skickas till):