fbpx

Bisdata Konkurrentrapport med digital bevakning

Många företag har endast ett fåtal konkurrenter. Därför upplevs många andra rapporter på marknaden som alltför generella och innehåller ett för stort antal företag som inte bedriver konkurrerande verksamhet. Bisdata Konkurrentrapport innehåller maximalt fem stycken valfria bolag; det egna företaget och fyra andra företag. Syftet med Bisdata Konkurrentrapport är att enkelt kunna jämföra det egna bolagets utveckling och värdering med några få utvalda företag med motsvarande verksamhet.

Företagen som ingår i respektive rapport skräddarsys efter varje kunds specifika önskemål. I rapporten som är på 16 sidor visas bl a följande: företagens beräknade värden i kronor, P/E-tal, värdet i förhållande till eget kapital samt värde per anställd. Företagens historiska utveckling jämförs också i ett antal diagram som t ex marginaler, avkastning, soliditet och likviditet. Dessutom rankas företagen inbördes efter olika parametrar som exempelvis omsättning, resultat eget kapital och avkastning. Avslutningsvis visas senaste resultat- & balansräkning samt nyckeltal för respektive företag i rapporten. Rapporten levereras i både tryckt och digitalt format. Som tilläggstjänst finns även en “digital bevakning”, vilket innebär att du som kund får en uppdaterad digital version när någon av dina konkurrenter kommer in med ett nytt bokslut.

Denna bevakning gäller till dess att det kommit in ett nytt bokslut på ditt eget bolag. Det innebär att du alltid kommer att ha den senaste tillgängliga informationen på företagen i din konkurrentrapport.


Pris: från 9 995 kr ex moms (inklusive digital bevakning)

Bisdata Konkurrentrapport är en konkurrentjämförelse på 16 sidor. Syftet med rapporten är att ge en lättöverskådlig benchmarking av max 5 olika bolag. Rapporten passar bäst om man  endast har ett fåtal konkurrenter och vill göra en relevant jämförelse mellan max 5 företag som man själv har namngivit.

Bisdata Konkurrentrapport innehåller maximalt fem stycken valfria bolag; det egna företaget och fyra andra företag. Syftet med Bisdata Konkurrentrapport är att enkelt kunna jämföra det egna bolagets utveckling och värdering med några få utvalda företag med motsvarande verksamhet. Företagen som ingår i respektive rapport skräddarsys efter varje kunds specifika önskemål.

I rapporten som är på 16 sidor visas bl a följande:

 • Företagens beräknade värden i kronor,
 • P/E-tal
 • Värdet i förhållande till eget kapital
 • Värde per anställd.

Företagens historiska utveckling jämförs också i ett antal diagram som t ex marginaler, avkastning, soliditet och likviditet.

Dessutom rankas företagen inbördes efter olika parametrar som exempelvis omsättning, resultat eget kapital och avkastning. Avslutningsvis visas senaste resultat- & balansräkning samt nyckeltal för respektive företag i rapporten.

I tillägg till den trycka rapporten ingår även en “digital bevakning”, vilket innebär att en uppdaterad digital version levereras när någon av bolagen kommer in med ett nytt bokslut under en ettårs-period.

 

  Bisdata Konkurrentrapport
  Bolag. Pris: fr 9 995 SEK/st ex moms

  Ange det företag produkten gäller:  Mina uppgifter (produkten skickas till):